Hva kan jeg gjøre selv

Hva kan du gjøre selv?

Ikke-faglærte kan kun utføre “mindre arbeider” på elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

​I denne sammenehng betyr “Mindre arbeider” følgende:

  • Koble eller skifte topolede støpsler i bevegelig ledning til og med 25 A med og uten jording.
  • Koble til eller skifte topolede skjøtekontakter og apparatkontakter og montere ledningsbrytere.
  • Koble til lampetter, bordlamper etc. med bevegelig ledning og montere ledningsbrytere.
  • Koble til og skifte lamper som henger i takkrok eller lignende tilkoblet med støpsel/stikkontakt, kronklemme eller ”sukkerbit” dersom lampene ikke er å betrakte som en del av den faste installasjonen. Det må være strekkavlastning på selve ledningen slik at ledningen ikke belastes fysisk.
  • Montere og skifte varmeovner dersom de har bevegelig ledning og støpsel.
  • Skifte dekselet for koblingsbokser, brytere og stikkontakter, men ikke selve den veggfaste delen hvor ledningene er tilkoblet.

Stikkontakt er den delen som sitter fast på veggen mens støpsel er den pluggen som sitter på en bevegelig ledning og som plugges inn i stikkontakten.

Hva kan jeg gjøre selv | Belysning.online | Belysning.online

Lavvoltsanlegg (under 50 volt) kan utføres/monteres av ikke-faglærte dersom:

  • Effekten ikke overstiger 200 VA (ca 200 W).
  • Monterings- og bruksanvisning følges nøye.
  • Hele anlegget er lett tilgjengelig for visuell inspeksjon og kontroll.
  • Tilkobling til 230 V-nettet forestås av registrert virksomhet dersom tilkoblingen ikke er forutsatt gjort over transformator med sertifisert plugg/stikkontakt.

Vær for øvrig oppmerksom på at feilmontasje kan medføre brann. Det anbefales derfor at alt lavvoltsutstyr monteres av registrert installasjonsvirksomhet.

Ved kobling av bevegelige ledninger er det viktig å påse at lederne ikke blir skadet når isolasjonen fjernes og at det blir god elektrisk kontakt i tilkoblingsklemmene. Husk også at bevegelige ledninger skal strekkavlastes rundt den ytre kappen på ledningen. Dersom utstyret krever jording, er det viktig å benytte en ledning med jordleder. Denne er gul/grønn og skal tilkobles jordklemme både i støpselet og på utstyret.

Hva du har lov til å gjøre selv fremkommer av Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske enlegg og elektrisk utstyr §6, med veiledning.

Dersom du skal utføre andre arbeider enn det som er beskrevet ovenfor, må du ta kontakt med en registert installasjonsvirksomhet.

Dette kan du lese mer om her >>

Kilde: http://elsikkerhetsportalen.no

Elsikkerhet Norge